Užitečné informace

  • příspěvky
    2
  • komentáře
    3
  • zobrazení
    435

Postup získání zbrojního průkazu

Poky

127 zobrazení

Současnou právní úpravu střelných zbraní a střeliva definuje zákon o zbraních č. 119/2002 Sb., který mimo jiné přesně stanovuje podmínky pro získání zbrojního průkazu.

V prvním kroku je třeba si ujasnit, za jakým účelem chcete zbrojní průkaz získat.

Jednotlivé skupiny zbrojních průkazů jsou následující, vybrat si z nich můžete jednu nebo několik zároveň:

Skupina A – pro sběratelské účely
Skupina B – pro sportovní účely
Skupina C – pro lovecké účely
Skupina D – pro výkon zaměstnání
Skupina E – pro ochranu zdraví a majetku
Skupina F – k provádění pyrotechnického průzkumu
 

Jednorázový poplatek za vykonání zkoušky z odborné způsobilosti je cca 1500,- Kč (liší se na každé střelnici podle jejich ceníku). Každá skupina ZP je za poplatek 700,- Kč. Pro skupinu C není třeba mít platný lovecký lístek. Pro skupinu D jsou zase 2x častější zdravotní prohlídky (každých 5 let).

1. PODMÍNKY

K získání zbrojního průkazu musí fyzická osoba splňovat následující podmínky:

Pobyt na území České republiky
Zdravotní způsobilost – posudek od praktického nebo závodního lékaře, ne starší než 3 měsíce
Dosažení předepsaného věku - obecně se jedná u skupin A, D, E o věkovou hranici 21 let, pro skupiny B a C je požadovaný věk 18 let
Odborná způsobilost – zkouška z teorie a praktická zkouška před komisařem
Bezúhonnost
Spolehlivost
Způsobilost k právním úkonům
 

2.  ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Je organizována policií ČR na střelnici ve Vašem kraji.
Skládá se ze dvou částí - teoretické a praktické. Abyste byli připuštěni k praktické části zkoušky, musíte nejprve úspěšně absolvovat část teoretickou.
Po složení teoretické i praktické zkoušky obdržíte od zkušebního komisaře „Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu“. Toto osvědčení má platnost 1 rok, proto byste měli nejprve začít právě zkouškou odborné způsobilosti a až poté si vyžádat zdravotní posudek od lékaře, ten má platnost pouze 3 měsíce.


Pokud žadatel při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl, může se znovu přihlásit ke zkoušce po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky. Požádá-li o určení jiného zkušebního komisaře, příslušný útvar policie jeho žádosti vyhoví. V případě neúspěchu pouze u praktické zkoušky ji můžete do 2 měsíců ode dne neúspěšného pokusu jednou opakovat
Praktická zkouška se z pravidla vykonává na pistolích CZ-75 nebo CZ-83 a na dlouhé zbrani – nejčastěji malorážná puška, případně brokovnice. Pokud chcete mít jistotu, kterou zbraní budete u zkoušky střílet, zavolejte si předem na příslušnou střelnici, kde budete zkoušku vykonávat.


Ke zkoušce potřebujete mít s sebou platný průkaz totožnosti a raději si vezměte ještě psací potřeby a popř. dioptrické brýle. Pro jistotu se v den zkoušky obrňte trpělivostí a časovou rezervou – pokud bude více žadatelů, může se zkouška časově protáhnout
Poplatek za vykonání zkoušky hradíte na střelnici v hotovosti v den jejího konání. Skládá se z odměny zkušebnímu komisaři (600,- Kč) a poplatku střelnici za její služby (pronájem palpostu, zapůjčení zbraní, terče, střelivo atd.)

3.  PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

K získání osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu je potřeba úspěšně zvládnout teoretickou a praktickou část zkoušky
Teoretická část zkoušky spočívá v písemném testu znalostí ze souboru 491 otázek, 30 vybraných testových otázek zodpovídáte výběrem jedné ze tří možných odpovědí.


Test se skládá ze znalostí: 

zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, a právních předpisů vydaných k jeho provedení
zvláštních právních předpisů upravujících oprávněné použití zbraně
nauky o zbraních a střelivu
zdravotnického minima
 

Po úspěšném složení teoretické části zkoušky jste připuštěni k části praktické
Praktická část zkoušky se skládá na střelnici před komisařem z částí:
    zjištění znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem
    střelba na pevný cíl ze vzdálenosti podle žádané skupiny zbrojního průkazu

Zkušební otázky jsou stejné pro všechny skupiny zbrojního průkazu, liší se pouze požadovaný minimální počet bodů, které musíte získat

Na stánkách MV ČR je ke stažení soubor testových otázek - http://www.mvcr.cz/soubor/testove-otazky-odzn-fin-3-upr-156-pdf.aspx , které musíte znát.


Pokud si chcete celou věc trochu ulehčit, máte možnost se přihlásit do některého z přípravných kurzů k teoretické a praktické části zkoušky odborné způsobilosti. Součástí přípravných kurzů bývá teoretická příprava a střelba ze zbraní, se kterými se následně setkáte u zkoušky. Dále se procvičuje rozborka a sborka zbraně a probíhá výuka bezpečné manipulace se zbraní.

4.  PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Jako první krok je třeba odevzdat vyplněný formulář přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti na příslušném pracovišti Policie ČR, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.

Do 2 měsíců od podání přihlášky dostane žadatel informace o datu a místu konání zkoušky, nejpozději však 10 dnů před jejím konáním. Někdy si můžete termín a místo konání zkoušky vybrat přímo na místě při podávání přihlášky na PČR.


Máte trvalé bydliště jinde, než kde se aktuálně zdržujete třeba kvůli zaměstnání? Nevadí, podáte přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti na oddělení PČR podle místa Vašeho trvalého bydliště, ale zároveň požádáte o delegování (přeložení) zkoušky odborné způsobilosti do kraje, ve kterém Vám to vyhovuje. Policie žádosti o přeložení zkoušky do jiného kraje po doložení důvodů požadavku o přeložení ve většině případů vyhoví.
 

5.  VYDÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

Po úspěšném vykonání zkoušky odborné způsobilosti se dostavte k Vašemu praktickému lékaři (není třeba nic tisknout), aby potvrdil, že jste zdravotně způsobilí k držení zbraně. Toto potvrzení je platné pouze 3 měsíce (doporučujeme vyřídit až po úspěšně složené zkoušce). U lékaře zaplatíte poplatek ve výši 300 - 600,- Kč. V některých případech požaduje lékař před vystavením potvrzení o zdravotní způsobilosti i posudek od psychologa, který je také zpoplatněn (1500 - 2500,- Kč).


Poté si vyplňte formulář se žádostí o vydání zbrojního průkazu a odevzdejte ho spolu s ostatními dokumenty na Policii ČR.
V případě, že nemáte možnost barevného tisku, veškeré předtištěné formuláře naleznete v provozovně PČR oddělení zbraní k dispozici.
připravte si 1 aktuální pasovou fotografii 35x45mm barevné, které k žádosti také přiložíte

Poplatek za vydání ZP činí 700,- Kč za každou skupinu a hradí se v kolcích již při podání žádosti o vydání nového zbrojního průkazu. Kolky zakoupíte na všech poštách.

Policie vyhotoví zbrojní průkaz do 30 dní, zpravidla však dříve - pokud nenastane nějaký problém, zavolejte si na příslušné pracoviště pro průběžné informace k vydání vašeho ZP.

Platnost zbrojního průkazu je 10 let od jeho vystavení, může být ale i kratší - pokud byl lékařem posudek o zdravotní způsobilosti vystaven na určitou omezenou dobu kratší než 10 let

6.  POVOLENÍ K NÁKUPU ZBRANĚ

Další krok je volitelný, ale doporučujeme rovnou na PČR podat i žádost o povolení k nákupu zbraně kategorie B – proto si pravděpodobně zbrojní průkaz děláte, abyste mohli vlastnit a případně i nosit zbraň.
K žádosti o povolení k nákupu potřebujete 300,- Kč kolek.


Policie má na jeho vystavení lhůtu 30 dnů, ale bývá to často mnohem dříve (cca týden až dva), vyžádejte si telefon na přepážku a zavolejte si o průběžné informace

 

 

(převzato a upraveno ze http://www.zbrojniprukazy.cz)


0


0 komentářů


Neexistují žádné komentáře

Komentujete jako návštěvník. Pokud máte úcet, přihlašte se.
Přidat komentář...

×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting